Danh sách

Optifresh

0
Optifresh - SĐK VN-8678-09 - Thuốc khác. Optifresh dung dịch nhỏ mắt -

Konimag

0
Konimag - SĐK VN-9196-09 - Thuốc khác. Konimag Hỗn dịch uống -

Fungiderm

0
Fungiderm - SĐK VN-9195-09 - Thuốc khác. Fungiderm Kem -

Braito

0
Braito - SĐK VN-8677-09 - Thuốc khác. Braito Dung dịch nhỏ mắt -

Optifresh

0
Optifresh - SĐK VN-8108-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optifresh Dung dịch nhỏ mắt - Polyvinyl alcohol

Braito

0
Braito - SĐK VN-8106-04 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Braito Dung dịch nhỏ mắt - Tetrahydrozoline

Madrox

0
Madrox - SĐK VN-8742-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Madrox Viên nén nhai - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Madrox Forte

0
Madrox Forte - SĐK VN-8743-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Madrox Forte Viên nén nhai - magnesium hydroxide, Aluminum hydroxide gel, Simethicone

Konimag

0
Konimag - SĐK VN-8107-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Konimag Hỗn dịch uống - Dried Aluminum hydroxide gel, magnesium trisilicate, Dimethyl polysiloxane
Thuốc Konimag - SĐK VN-20140-16

Konimag

0
Konimag - SĐK VN-20140-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Konimag Hỗn dịch uống - Mỗi 7 ml hỗn dịch chứa Gel khô nhôm hydroxyd 300mg; Magnesi trisilicat 300mg; Simethicon 25mg