Danh sách

Noveron

0
Noveron - SĐK VN-21645-18 - Thuốc khác. Noveron Dung dịch tiêm - Rocuronium bromid 10mg/ml

Livapro

0
Livapro - SĐK VN1-009-07 - Thuốc khác. Livapro Viên nang cứng-7,5mg - Schisandrae Fructus Extract

Livapro

0
Livapro - SĐK VN-7518-09 - Thuốc khác. Livapro Viên nang - Cao ngũ vị tử

Irvell

0
Irvell - SĐK VN-8680-09 - Thuốc khác. Irvell Viên nén -

Irvell

0
Irvell - SĐK VN-8679-09 - Thuốc khác. Irvell Viên nén -

Movepain

0
Movepain - SĐK VN-10226-10 - Thuốc khác. Movepain Dung dịch tiêm - Ketorolac Tromethamine

Movepain

0
Movepain - SĐK VN-10225-10 - Thuốc khác. Movepain Dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine

Movepain

0
Movepain - SĐK VN-20076-16 - Thuốc khác. Movepain dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamin 30 mg/1ml

Zonaxson

0
Zonaxson - SĐK VN-5349-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Zonaxson Viên nén bao phim - Eperisone HCl

Novalud

0
Novalud - SĐK VN-5348-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Novalud Viên nén - Tizanidine hydrochloride