Danh sách

Colchifar

0
Colchifar - SĐK VN-7027-08 - Thuốc khác. Colchifar Viên nén không bao - Colchicin

Gludepatic 500

0
Gludepatic 500 - SĐK VN-7541-09 - Thuốc khác. Gludepatic 500 Viên nén phân tán - Metformin hydrochlorid

Isotic Tearin

0
Isotic Tearin - SĐK VN-6826-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Isotic Tearin Dung dịch nhỏ mắt - Hydroxypropyl methylcellulose, Dextran 70, glycerin

Isotic Neolyson

0
Isotic Neolyson - SĐK VN-2819-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Isotic Neolyson Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Dexamethasone natri phosphat, Neomycin sulphat, Polymyxin B sulfate

Isotic Tobrizon

0
Isotic Tobrizon - SĐK VN-2820-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Isotic Tobrizon Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Dexamethasone natri phosphat, Tobramycin sulfate