Danh sách

Provironum

0
Provironum - SĐK VN-6403-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Provironum Viên nén - Mesterolone

Primolut N

0
Primolut N - SĐK VN-6024-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Primolut N Viên nén - Norethisterone

Progynova

0
Progynova - SĐK VN-7488-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progynova Viên nén bao đường - Estradiol

Microgynon 30

0
Microgynon 30 - SĐK VN-6023-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Microgynon 30 Viên nén bao phim - Ethinyl Estradiol, Levonorgestrel

Gynera

0
Gynera - SĐK VN-7487-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gynera Viên nén bao đường - Gestodene, Ethinyl Estradiol
Thuốc Diane 35 - SĐK VN-6022-01

Diane 35

0
Diane 35 - SĐK VN-6022-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diane 35 Viên nén - Cyproterone, Ethinyl Estradiol

Primolut N

0
Primolut N - SĐK VN-3229-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Primolut N Viên nén-5mg - Norethisterone

Provironum

0
Provironum - SĐK VN-3753-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Provironum Viên nén-25mg - Mesterolone

Microgynon 30

0
Microgynon 30 - SĐK VN-3752-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Microgynon 30 Viên nén bao đường - Ethinyl Oestradiol, Levonorgestrel

Diane-35

0
Diane-35 - SĐK VN-3228-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diane-35 Viên nén bao - Cyproterone acetate, Ethinyl Estradiol