Danh sách

Thuốc Oxycontin - SĐK VN2-416-15

Oxycontin

0
Oxycontin - SĐK VN2-416-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Oxycontin Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodone hydrocloride 10mg

OxyContin 20mg

0
OxyContin 20mg - SĐK VN-21915-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 20mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 20mg

OxyContin 30mg

0
OxyContin 30mg - SĐK VN3-166-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 30mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl30mg

OxyContin 40mg

0
OxyContin 40mg - SĐK VN3-167-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 40mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl40mg

OxyContin 60mg

0
OxyContin 60mg - SĐK VN3-168-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 60mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl60mg;

OxyContin 80mg

0
OxyContin 80mg - SĐK VN3-169-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 80mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl60mg;

OxyContin 10mg

0
OxyContin 10mg - SĐK VN-21914-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 10mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl 10mg

OxyContin 15mg

0
OxyContin 15mg - SĐK VN3-165-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. OxyContin 15mg Viên nén giải phóng kéo dài - Oxycodon HCl15mg