Danh sách

Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml

0
Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml - SĐK VN3-237-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml Dung dịch tiêm - Irinotecan hydroclorid40mg/2ml

Qiluxime

0
Qiluxime - SĐK VN-21419-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Qiluxime Bột pha tiêm - Cefotaxim (dưới dạng cefotaxim natri) 2,0g

Cefoject Inj.

0
Cefoject Inj. - SĐK VN-8211-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefoject Inj. Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Ceftriject inj

0
Ceftriject inj - SĐK VN-9260-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftriject inj Bột pha tiêm - Ceftriaxone

Ceftaject

0
Ceftaject - SĐK VN-10326-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftaject Bột pha tiêm - Ceftazidime

Cefoject

0
Cefoject - SĐK VN-19471-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefoject bột pha tiêm - Cefotaxim Natri tương đương Cefotaxim 1 g

Qiludime

0
Qiludime - SĐK VN-20237-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Qiludime Bột pha tiêm - Ceftazidim (dưới dạng Ceftazidim pentahydrat) 2g

Qiluxone

0
Qiluxone - SĐK VN-20400-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Qiluxone Bột pha tiêm - Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 2,0g

Ceftriject

0
Ceftriject - SĐK VN-20780-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftriject Bột pha tiêm - Ceftriaxon (dưới dạng ceftriaxon natri) 1g

Ceftaject

0
Ceftaject - SĐK VN-22155-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftaject Bột pha tiêm - Ceftazidim (dưới dạng hỗn hợp bột trộn sẵn gồm ceftazdim pentahydrat & natri carbonat) 1g