Danh sách

T4 50 Monpellier

0
T4 50 Monpellier - SĐK VN-8072-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. T4 50 Monpellier Viên nén - Levothyroxine

T4 Montpellier

0
T4 Montpellier - SĐK VN-8374-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. T4 Montpellier Viên nén - Levothyroxine

T4 150 Montpellier

0
T4 150 Montpellier - SĐK VN-8071-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. T4 150 Montpellier Viên nén - Levothyroxine

Glidamont

0
Glidamont - SĐK VN-9117-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glidamont Viên nén - Glibenclamide

Glemaz

0
Glemaz - SĐK VN-1196-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glemaz Viên nén-4mg - Glimepiride

DBI AP Metformin

0
DBI AP Metformin - SĐK VN-9342-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. DBI AP Metformin Viên nén bao phim - Metformin

DBI Metformin

0
DBI Metformin - SĐK VN-7815-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. DBI Metformin Viên nén bao phim - Metformin

Glidamont

0
Glidamont - SĐK VN-11154-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glidamont Viên nén - Glibenclamide

Glemaz

0
Glemaz - SĐK VN-15081-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glemaz Viên nén không bao (có nhiều vạch chia liều) - Glimepiride

Peptazol 40

0
Peptazol 40 - SĐK VN-11155-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Peptazol 40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol Natri sesquihydrate