Danh sách

Fortovase

0
Fortovase - SĐK VN-7875-03 - Khoáng chất và Vitamin. Fortovase Viên nang mềm - Saquinavir

Versanoid

0
Versanoid - SĐK VN-8690-09 - Thuốc khác. Versanoid Viên nang -

Rocaltrol

0
Rocaltrol - SĐK VN-8689-09 - Thuốc khác. Rocaltrol Viên nang -
Thuốc Espumisan Capsules - SĐK VN-14925-12

Espumisan Capsules

0
Espumisan Capsules - SĐK VN-14925-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Espumisan Capsules Viên nang mềm - Simeticone

Vesanoid

0
Vesanoid - SĐK VN-7877-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vesanoid Viên nang - Tretinoin

Adalat 10mg

0
Adalat 10mg - SĐK VN-10752-10 - Thuốc tim mạch. Adalat 10mg Viên nang mềm - Nifedipine

Adalat 10

0
Adalat 10 - SĐK VN-14010-11 - Thuốc tim mạch. Adalat 10 Viên nang mềm - Nifedipine

Adalat 10

0
Adalat 10 - SĐK VN-14010-11 - Thuốc tim mạch. Adalat 10 Viên nang mềm - Nifedipine

Sandimmun Neoral

0
Sandimmun Neoral - SĐK VN-1463-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sandimmun Neoral Viên nang mềm-25mg - Cyclosporine

Sandimmun Neoral

0
Sandimmun Neoral - SĐK VN-1464-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Sandimmun Neoral Viên nang mềm-100mg - Cyclosporine