Danh sách

Lovir

0
Lovir - SĐK VN-5598-10 - Khoáng chất và Vitamin. Lovir Viên nén - Aciclovir

Lovir

0
Lovir - SĐK VN-7970-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lovir Viên nén - Acyclovir

Lovir

0
Lovir - SĐK VN-7971-03 - Khoáng chất và Vitamin. Lovir Viên nén - Acyclovir

Loxof

0
Loxof - SĐK VN-6985-02 - Khoáng chất và Vitamin. Loxof Viên nén - Levofloxacine
Thuốc Keflor 125mg - SĐK VN-5995-01

Keflor 125mg

0
Keflor 125mg - SĐK VN-5995-01 - Khoáng chất và Vitamin. Keflor 125mg Bột pha hỗn dịch uống - Cefaclor

Keflor

0
Keflor - SĐK VN-1495-06 - Khoáng chất và Vitamin. Keflor Viên nang-250mg - Cefaclor

Gramoneg Tablets

0
Gramoneg Tablets - SĐK VN-9365-05 - Khoáng chất và Vitamin. Gramoneg Tablets Viên nén - Nalidixic acid

Enhancin

0
Enhancin - SĐK VN-5993-01 - Khoáng chất và Vitamin. Enhancin Viên nén - Amoxicilline, Clavulanic acid

Enhancin 312,5mg/5ml

0
Enhancin 312,5mg/5ml - SĐK VN-9815-10 - Khoáng chất và Vitamin. Enhancin 312,5mg/5ml Cốm pha hỗn dịch uống - Amoxicillin 200mg; Potassium clavulanate (tương đương 62,5 mg acid clavulanic)

Enhancin

0
Enhancin - SĐK VN-9171-04 - Khoáng chất và Vitamin. Enhancin Bột pha hỗn dịch uống - Amoxicilline, Clavulanic acid