Danh sách

Gestid

0
Gestid - SĐK VN-5062-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Gestid Viên nén nhai - Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Magne Silicate, Simethicone

Rexlar

0
Rexlar - SĐK VN-0563-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rexlar Viên bao phim-500mg - Clarithromycin

Bacqure

0
Bacqure - SĐK VN-14342-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bacqure Bột pha tiêm - Imipenem, Cilastatin sodium

Tobitil tablets 20mg

0
Tobitil tablets 20mg - SĐK VN-6281-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tobitil tablets 20mg Viên nén bao phim - Tenoxicam

Etolac Tablets 200mg

0
Etolac Tablets 200mg - SĐK VN-16031-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Etolac Tablets 200mg Viên nén bao phim - Etodolac

Fulsed

0
Fulsed - SĐK VN-7969-03 - Thuốc gây tê - mê. Fulsed Dung dịch tiêm - Midazolam

Fulsed

0
Fulsed - SĐK VN-8264-09 - Thuốc gây tê - mê. Fulsed Dung dịch tiêm - Midazolam hydrochloride