Danh sách

Thuốc nhỏ mắt và tai Rozalep

0
Thuốc nhỏ mắt và tai Rozalep - SĐK VN-12855-11 - Thuốc khác. Thuốc nhỏ mắt và tai Rozalep Dung dịch vô khuẩn nhỏ tai và mắt - Lomefloxacin Hydrochloride

Rin

0
Rin - SĐK VN-6570-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Rin Dung dịch nhỏ mắt nhỏ tai - Gentamicin

Diclon

0
Diclon - SĐK VN-6569-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Diclon Dung dịch nhỏ mắt - Diclofenac

Cinfax

0
Cinfax - SĐK VN-6568-02 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cinfax Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin

Cinfax

0
Cinfax - SĐK VN-4161-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cinfax Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml - Ciprofloxacin

Thuốc nhỏ mắt và tai NPH

0
Thuốc nhỏ mắt và tai NPH - SĐK VN-11688-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Thuốc nhỏ mắt và tai NPH Hỗn dịch nhỏ mắt, tai - Neomycin sulphate, Polymyxin B sulphate, Hydrocortisone

Aumnata

0
Aumnata - SĐK VN-16128-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Aumnata Hỗn dịch nhỏ mắt - Natamycin 50mg/ml

Remacid Plus

0
Remacid Plus - SĐK VN-14000-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Remacid Plus Viên nén nhai - Gel khô Nhôm Hydroxyde, Magnesium Hydroxide, Simethicone

Remacid Plus

0
Remacid Plus - SĐK VN-14000-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Remacid Plus Viên nén nhai - Gel khô Nhôm Hydroxyde, Magnesium Hydroxide, Simethicone

Esalep

0
Esalep - SĐK VN-12168-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Esalep Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazole magnesium