Danh sách

Danarem 200

0
Danarem 200 - SĐK VN-7820-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Danarem 200 Viên nang - Danazol

Glibendarem 5

0
Glibendarem 5 - SĐK VN-7821-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glibendarem 5 Viên nén - Glibenclamide

Verarem 40

0
Verarem 40 - SĐK VN-9831-10 - Thuốc khác. Verarem 40 Viên nén bao đường - Verapamil hydrochloride

Verarem 80

0
Verarem 80 - SĐK VN-9832-10 - Thuốc khác. Verarem 80 Viên nén bao đường - Verapamil hydrochloride

Remethiazide

0
Remethiazide - SĐK VN-9828-10 - Thuốc khác. Remethiazide Viên nén - Amiloride hydrochloride; Hydrochlorothiazide

Diaberim 500

0
Diaberim 500 - SĐK VN-9821-10 - Thuốc khác. Diaberim 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl

Spirem 25

0
Spirem 25 - SĐK VN-8872-09 - Thuốc khác. Spirem 25 viên nén bao phim -

Spirem 100

0
Spirem 100 - SĐK VN-8871-09 - Thuốc khác. Spirem 100 Viên nén bao phim -

Dilarem 150

0
Dilarem 150 - SĐK VN-9360-09 - Thuốc khác. Dilarem 150 Viên nang cứng -

Clavurem 625

0
Clavurem 625 - SĐK VN-9359-09 - Thuốc khác. Clavurem 625 Viên nén bao phim -