Danh sách

Azatyl

0
Azatyl - SĐK VN-20255-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azatyl Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri trisesquihydrat) 1000mg
Thuốc Natrofen - SĐK 3343/QLD-KD

Natrofen

0
Natrofen - SĐK 3343/QLD-KD - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Natrofen Viên nén - Cefprozil monohydrat tương đương với Cefprozil 500 mg
Thuốc Natrofen - SĐK VN-21377-18

Natrofen

0
Natrofen - SĐK VN-21377-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Natrofen Viên nén bao phim - Cefprozil (dưới dạng Ceprozil monohydrat) 500mg

Merovia

0
Merovia - SĐK VN-22064-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Merovia Bột pha tiêm - Mỗi lọ chứa Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydat) 1000mg

Natrofen 250mg/5ml

0
Natrofen 250mg/5ml - SĐK VN-22306-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Natrofen 250mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 1ml hỗn dịch chứa Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 50mg