Danh sách

Viên nén Depil

0
Viên nén Depil - SĐK VN1-738-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Viên nén Depil viên nén - Desogestrel; Ethinyl Estradiol

Normens 5mg

0
Normens 5mg - SĐK VN-18036-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Normens 5mg Viên nén - Norethisteron (dưới dạng Norethisteron acetat) 5mg

Neurobest Injection

0
Neurobest Injection - SĐK VN-10948-10 - Thuốc khác. Neurobest Injection Thuốc tiêm - Thiamine HCl, Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin

Acunil 10mg FC Tablet

0
Acunil 10mg FC Tablet - SĐK VN-10029-10 - Thuốc khác. Acunil 10mg FC Tablet Viên nén bao phim - Ketorolac tromethamine

Acunil Injection 30mg/ml

0
Acunil Injection 30mg/ml - SĐK VN-10030-10 - Thuốc khác. Acunil Injection 30mg/ml Dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine

Fuximreta

0
Fuximreta - SĐK VN-5065-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fuximreta Viên nén bao phim - Cefuroxime acetyl

Roximreta

0
Roximreta - SĐK VN-5723-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Roximreta Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Levokan

0
Levokan - SĐK VN-11832-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Levokan Viên nén bao phim - Levofloxacin hemihydrate

Azipowder

0
Azipowder - SĐK VN-17778-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azipowder Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin (dưới dạng azithromycin dihydrate) 200mg/5ml

Azipowder

0
Azipowder - SĐK VN-2462-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Azipowder Bột pha hỗn dịch uống-200mg/5ml - Azithromycin