Danh sách

Firmagon

0
Firmagon - SĐK VN2-30-13 - Thuốc khác. Firmagon bột pha dung dịch tiêm - degarelix (dưới dạng degarelix acetate) 120mg

Firmagon

0
Firmagon - SĐK VN2-31-13 - Thuốc khác. Firmagon bột pha dung dịch tiêm - degarelix (dưới dạng degarelix acetate) 80mg

Acneal

0
Acneal - SĐK VN-2388-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Acneal Dung dịch dùng ngoài - Clindamycin hydrochloride, Metronidazole

Glypressin

0
Glypressin - SĐK VN-5517-08 - Thuốc tim mạch. Glypressin Bột đông khô để pha tiêm tĩnh mạch - Terlipressin Acetate
Thuốc Glypressin - SĐK VN-6137-08

Glypressin

0
Glypressin - SĐK VN-6137-08 - Thuốc tim mạch. Glypressin Bột đông khô pha tiêm - Terlipressin Acetate