Danh sách

Metmin-500

0
Metmin-500 - SĐK VN-10954-10 - Thuốc khác. Metmin-500 Viên nén không bao - Metformin Hydrochloride

Syratid-10

0
Syratid-10 - SĐK VN-10955-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Syratid-10 Viên nén không bao - Loratadine