Danh sách

Newunita injection

0
Newunita injection - SĐK VN-16302-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Newunita injection bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone 500mg

Misoplus injection

0
Misoplus injection - SĐK VN-16815-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Misoplus injection Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 125mg

Newmytoba 0,1%

0
Newmytoba 0,1% - SĐK VN-21442-18 - Thuốc khác. Newmytoba 0,1% Hỗn dịch nhỏ mắt - Fluorometholone 6 mg

Lamtra injection 40mg

0
Lamtra injection 40mg - SĐK VN-9727-10 - Thuốc khác. Lamtra injection 40mg Bột đông khô pha tiêm - Methylprednisolone sodium succinate (tương đương 40mg Methylprednisolone)

Serane Tab.

0
Serane Tab. - SĐK VN-10133-10 - Thuốc khác. Serane Tab. Viên nén - Streptokinase -Streptodornase

Newpicetam Ophthalmic

0
Newpicetam Ophthalmic - SĐK VN-21641-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Newpicetam Ophthalmic Dung dịch nhỏ mắt - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hydrat) 30mg/6ml

Marilase Ophthalmic solution

0
Marilase Ophthalmic solution - SĐK VN-21640-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Marilase Ophthalmic solution Dung dịch nhỏ mắt - Brimonidin tartrat 10mg/5ml

Hwabra Ophthalmic solution

0
Hwabra Ophthalmic solution - SĐK VN-21639-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Hwabra Ophthalmic solution Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 18mg/6ml

Daenase Ophthalmic Solution

0
Daenase Ophthalmic Solution - SĐK VN-21638-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Daenase Ophthalmic Solution Dung dịch nhỏ mắt - Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarate) 3mg/6ml

Gomsetron 1mg/1ml

0
Gomsetron 1mg/1ml - SĐK VN-10214-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Gomsetron 1mg/1ml Dung dịch thuốc tiêm - Granisetron HCl