Danh sách

Cefuject

0
Cefuject - SĐK VN-5449-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuject Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Greenfacin

0
Greenfacin - SĐK VN-18207-14 - Thuốc khác. Greenfacin Thuốc bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - cephradin 1g

Ampicillin sodium for Injection 1g

0
Ampicillin sodium for Injection 1g - SĐK VN-17864-14 - Thuốc khác. Ampicillin sodium for Injection 1g Thuốc bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Ampicillin (dưới dạng Ampiccillin Sodium) 1g

Esomeprazole Sodium Lyophilized power for injection 40mg

0
Esomeprazole Sodium Lyophilized power for injection 40mg - SĐK VN-20770-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Esomeprazole Sodium Lyophilized power for injection 40mg Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol natri) 40mg

Cefuject

0
Cefuject - SĐK VN-5449-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefuject Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Lydozim

0
Lydozim - SĐK VN-10616-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lydozim Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Greenpezon

0
Greenpezon - SĐK VN-10822-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Greenpezon Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Lydocef

0
Lydocef - SĐK VN-12700-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lydocef Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium

Lydozone

0
Lydozone - SĐK VN-12701-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lydozone Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Ceftriaxone 1g

0
Ceftriaxone 1g - SĐK VN-12699-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftriaxone 1g Bột pha tiêm - Ceftriaxone Sodium