Danh sách

Ulceburg D

0
Ulceburg D - SĐK VN-19327-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulceburg D Viên nén bao phim - Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri sesquihydrat) 40mg; Domperidon 10mg

Rhydlosart-50

0
Rhydlosart-50 - SĐK VN-14911-12 - Thuốc tim mạch. Rhydlosart-50 viên nén bao phim - Losartan Postassium

Adostan 50

0
Adostan 50 - SĐK VN-18590-15 - Thuốc tim mạch. Adostan 50 viên nén bao phim - Losartan kali 50 mg

Padoc-A

0
Padoc-A - SĐK VN-19732-16 - Thuốc tim mạch. Padoc-A Viên nén bao phim - Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75mg; Aspirin 75mg

Rhyof

0
Rhyof - SĐK VN-14457-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rhyof viên nén bao phim - ofloxacin
Thuốc Adolox - SĐK VN-19326-15

Adolox

0
Adolox - SĐK VN-19326-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Adolox Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg