Danh sách

Xenical

0
Xenical - SĐK VN-7675-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Xenical Viên nang - Orlistat

Xenical

0
Xenical - SĐK VN-18892-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Xenical Viên nang cứng - Orlistat 120mg

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-0346-06 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén-12,5mg - Carvedilol

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-0345-06 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén-25mg - Carvedilol

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-0344-06 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén-6,25mg - Carvedilol

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-11871-11 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén - Carvedilol

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-11873-11 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén - Carvedilol

Dilatrend

0
Dilatrend - SĐK VN-11872-11 - Thuốc tim mạch. Dilatrend Viên nén - Carvedilol
Thuốc Madopar - SĐK VN-16259-13

Madopar

0
Madopar - SĐK VN-16259-13 - Thuốc chống Parkinson. Madopar Viên nén - Levodopa 200mg; Benserazide 50mg

Madopar HBS

0
Madopar HBS - SĐK VN-14669-12 - Thuốc chống Parkinson. Madopar HBS Viên nang - Levodopa, Benserazide