Danh sách

Desfonak

0
Desfonak - SĐK VN-12315-11 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Desfonak Bột đông khô pha tiêm - Deferoxamine mesylate

Desfonak

0
Desfonak - SĐK VN-20413-17 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Desfonak Bột đông khô pha tiêm - Deferoxamine mesylate 500mg