Danh sách

Cardiobil

0
Cardiobil - SĐK 9254/2008/YT-CNTC - Thực phẩm chức năng. Cardiobil - Nguyên liệu L-Carnitine, Chromium Picolinate, Vitamin B1, Vitamin B6. Phụ gia thực phẩm Rice flour powder, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.