Danh sách

Fluomizin

0
Fluomizin - SĐK VN-4911-07 - Thuốc phụ khoa. Fluomizin Viên đặt âm đạo - Dequalinium
Thuốc Fluomizin - SĐK VN-16654-13

Fluomizin

0
Fluomizin - SĐK VN-16654-13 - Thuốc phụ khoa. Fluomizin Viên đặt âm đạo - Dequalinium chloride 10mg

Nifehexal retard

0
Nifehexal retard - SĐK VN-9250-09 - Thuốc khác. Nifehexal retard Viên nén phóng thích kéo dài -

Isomonit 60mg Retard

0
Isomonit 60mg Retard - SĐK VN-1857-06 - Thuốc tim mạch. Isomonit 60mg Retard Viên nén giải phóng chậm-60mg - Isosorbide mononitrate

Physiotens 0,2

0
Physiotens 0,2 - SĐK VN-4099-07 - Thuốc tim mạch. Physiotens 0,2 Viên bao phim - Moxonidine

Physiotens 0,4

0
Physiotens 0,4 - SĐK VN-4100-07 - Thuốc tim mạch. Physiotens 0,4 Viên bao phim - Moxonidine

Isomonit 60mg Retard

0
Isomonit 60mg Retard - SĐK VN-15461-12 - Thuốc tim mạch. Isomonit 60mg Retard Viên nén phóng thích kéo dài - Isosorbide mononitrate
Thuốc Nifehexal retard - SĐK VN-12499-11

Nifehexal retard

0
Nifehexal retard - SĐK VN-12499-11 - Thuốc tim mạch. Nifehexal retard Viên nén phóng thích kéo dài - Nifedipine

Tamiflu

0
Tamiflu - SĐK VN-15435-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tamiflu Bột pha hỗn dịch uống - Oseltamivir phosphate

Ebixa

0
Ebixa - SĐK VN3-95-18 - Thuốc hướng tâm thần. Ebixa Viên nén bao phim - Memantin (dưới dạng Mematin hydrochlorid 10mg) 8,31mg