Danh sách

Pilocarpine hydrochloride tablets

0
Pilocarpine hydrochloride tablets - SĐK VN-8072-09 - Thuốc khác. Pilocarpine hydrochloride tablets Viên nén bao phim - Pilocarpine HCl

Calcium Acetate

0
Calcium Acetate - SĐK VN-11798-11 - Thuốc khác. Calcium Acetate Viên nang cứng - Calcium Acetate

Ramipril capsules

0
Ramipril capsules - SĐK VN-9571-10 - Thuốc tim mạch. Ramipril capsules Viên nang cứng - Ramipril

Ramipril capsules

0
Ramipril capsules - SĐK VN-9570-10 - Thuốc tim mạch. Ramipril capsules Viên nang cứng - Ramipril

Amlodipine Besylate tablets

0
Amlodipine Besylate tablets - SĐK VN-8071-09 - Thuốc tim mạch. Amlodipine Besylate tablets Viên nén - Amlodipine besylate

Sodium Polystyrene Sulfonate suspension USP

0
Sodium Polystyrene Sulfonate suspension USP - SĐK VN-8073-09 - Thuốc tác dụng đối với máu. Sodium Polystyrene Sulfonate suspension USP Dung dịch uống hoặc thụt trực tràng - Sodium polystyrene sulfonate

Anastrozole Tablets

0
Anastrozole Tablets - SĐK VN2-73-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Anastrozole Tablets Viên nén bao phim - Anastrozole 1mg

Viramune

0
Viramune - SĐK VN-6487-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viramune Hỗn dịch uống - Nevirapine

Fluticasone Propionate nasal spray

0
Fluticasone Propionate nasal spray - SĐK VN-9569-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fluticasone Propionate nasal spray Thuốc xịt mũi - Fluticasone propionate