Danh sách

Rieserstat

0
Rieserstat - SĐK VN-1647-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rieserstat Viên nén-50mg - Propylthiouracil

Rieserstat

0
Rieserstat - SĐK VN-14969-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rieserstat Viên nén - Propylthiouracil

Ferro- Denk 50

0
Ferro- Denk 50 - SĐK VN-8158-09 - Thuốc khác. Ferro- Denk 50 Viên nén bao phim - Sắt (II) Fumarat

Neo-Ferro-Folgamma

0
Neo-Ferro-Folgamma - SĐK VN-18973-15 - Thuốc khác. Neo-Ferro-Folgamma Viên nén bao phim tan trong ruột - Sắt (dưới dạng sắt (II) sulfat 114mg) 37mg; Acid Folic 1,8mg