Danh sách

Acid Alendronic Farmoz

0
Acid Alendronic Farmoz - SĐK VN-16414-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acid Alendronic Farmoz Viên nén bao phim - Alendronic Acid (dưới dạng Alendronate sodium) 70mg

Alegonat

0
Alegonat - SĐK VN-16414-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alegonat Viên nén bao phim - Alendronate sodium tương đương với alendronic acid 70mg