Danh sách

Rosepire

0
Rosepire - SĐK VN2-48-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rosepire Viên nén bao phim - Drospirenone 3mg; Ethinylestradiol 0,03mg

Assoma

0
Assoma - SĐK VN-19605-16 - Thuốc khác. Assoma Bột và dung môi pha truyền tĩnh mạch - Somatostatin (dưới dạng Somatostatin hydrat acetat) 3mg

Jointmeno

0
Jointmeno - SĐK VN-20305-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jointmeno Viên nén bao phim - Ibandronic acid (dưới dạng natri Ibandronate 168,75mg) 150mg

Espacox 200mg

0
Espacox 200mg - SĐK VN-20945-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Espacox 200mg Viên nang cứng - Celecoxib 200mg

Paracetamol G.E.S10mg/ml

0
Paracetamol G.E.S10mg/ml - SĐK VN-22308-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol G.E.S10mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 10 mg/ml

Paracetamol G.E.S10mg/ml

0
Paracetamol G.E.S10mg/ml - SĐK VN-22309-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol G.E.S10mg/ml Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 10 mg/ml

Colchicina Seid lmg Tablet

0
Colchicina Seid lmg Tablet - SĐK VN-22254-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Colchicina Seid lmg Tablet Viên nén - Colchicine lmg

Lidocaine 2% Epinephrine Normon

0
Lidocaine 2% Epinephrine Normon - SĐK VN-14625-12 - Thuốc gây tê - mê. Lidocaine 2% Epinephrine Normon Dung dịch tiêm - Lidocaine HCl; Epinephrin bitartrate