Danh sách

Depaxan

0
Depaxan - SĐK VN-21697-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Depaxan Dung dịch tiêm - Dexamethason là gì' href='../thuoc-goc-252/dexamethason.aspx'>Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg/ml; tương đương dexamethason 3,3mg/ml;

Disomic

0
Disomic - SĐK VN-21526-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Disomic Dung dịch tiêm/ dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch - Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol) 50mg/2ml

Algesin-N

0
Algesin-N - SĐK VN-21533-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Algesin-N Dung dịch tiêm - Ketorolac trometamol 30mg/lml