Danh sách

Binozyt 200mg/5ml

0
Binozyt 200mg/5ml - SĐK VN-14699-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Binozyt 200mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin monohydrate

Binozyt 200mg/5ml

0
Binozyt 200mg/5ml - SĐK VN-22179-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Binozyt 200mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Azithromycin (tương đương Azithromycin monohydrat) 200mg/5ml