Danh sách

Mepraz

0
Mepraz - SĐK VN-20994-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Mepraz Viên nang kháng dịch dạ dày - Omeprazol 20mg
Thuốc Mepraz - SĐK VN-21256-18

Mepraz

0
Mepraz - SĐK VN-21256-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Mepraz Viên nang kháng dịch dạ dày - Omeprazol 10mg

Colchicine Capel 1mg

0
Colchicine Capel 1mg - SĐK VN-22201-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Colchicine Capel 1mg Viên nén - Colchicine 1mg