Danh sách

Diprosalic Ointment

0
Diprosalic Ointment - SĐK VN-3344-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Diprosalic Ointment Mỡ bôi ngoài - Betamethasone dipropionate, Acid salicylic

Diprosalic ointment

0
Diprosalic ointment - SĐK VN-15553-12 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Diprosalic ointment Thuốc mỡ bôi ngoài da - Betamethasone dipropionate, acid salicylic
Thuốc Diprosalic 15g - SĐK VN-6099-01

Diprosalic 15g

0
Diprosalic 15g - SĐK VN-6099-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Diprosalic 15g Thuốc mỡ - Betamethasone, Salicylic acid

Fugerel

0
Fugerel - SĐK VN-10439-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fugerel Viên nén - Flutamide