Danh sách

Kasachi

0
Kasachi - SĐK VN-2014-06 - Khoáng chất và Vitamin. Kasachi Viên nang-500mg - Cefadroxil

Incexif 100

0
Incexif 100 - SĐK VN-1515-06 - Khoáng chất và Vitamin. Incexif 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Incexif 200

0
Incexif 200 - SĐK VN-2013-06 - Khoáng chất và Vitamin. Incexif 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Incexif sachet

0
Incexif sachet - SĐK VN-1516-06 - Khoáng chất và Vitamin. Incexif sachet Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Gentamicin Injection 80mg/2ml

0
Gentamicin Injection 80mg/2ml - SĐK VN-9373-05 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin Injection 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamicin

Fixtacef 100

0
Fixtacef 100 - SĐK VN-0830-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Fixtacef 200

0
Fixtacef 200 - SĐK VN-0831-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Fixtacef

0
Fixtacef - SĐK VN-0829-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fixtacef Bột pha hỗn dịch uống-100mg - Cefixime

Ecozix 100

0
Ecozix 100 - SĐK VN-2011-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ecozix 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Ecozix 200

0
Ecozix 200 - SĐK VN-2012-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ecozix 200 Viên nang-200mg - Cefixime