Danh sách

Sagacid 40

0
Sagacid 40 - SĐK VN-2850-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Sagacid 40 Viên nén bao phim tan trong ruột-40mg - Pantoprazole

Sagapanto 40

0
Sagapanto 40 - SĐK VN-13065-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sagapanto 40 Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazol Natri Sesquihydrate

Sagarab 20

0
Sagarab 20 - SĐK VN-11837-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sagarab 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri
Thuốc Omsergy - SĐK VN-20406-17

Omsergy

0
Omsergy - SĐK VN-20406-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Omsergy Viên nang cứng - Omeprazol (dạng vi hạt bao tan trong ruột Omeprazole 7,5%) 20 mg
Thuốc Uvomo - SĐK VN-17918-14

Uvomo

0
Uvomo - SĐK VN-17918-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Uvomo Viên nén - Mosaprid Citrat (dưới dạng Mosaprid citrat dihydrat 5,29mg) 5mg

Sagacef 100 DT

0
Sagacef 100 DT - SĐK VN-2848-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sagacef 100 DT Viên nén phân tán-100mg - Cefixime

Sagacef 200

0
Sagacef 200 - SĐK VN-2849-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sagacef 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Sagacef 100

0
Sagacef 100 - SĐK VN-2847-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sagacef 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Sagafixim 100

0
Sagafixim 100 - SĐK VN-12373-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sagafixim 100 Viên nang - Cefixime trihydrat

Sagafixim 100 DT

0
Sagafixim 100 DT - SĐK VN-13064-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sagafixim 100 DT Viên nén phân tán - Cefixim