Danh sách

Zade 40

0
Zade 40 - SĐK VN-9600-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zade 40 Viên nén bao phim - Gliclazide

Limper 1

0
Limper 1 - SĐK VN-9597-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 1 Viên nén bao phim - Glimepiride

Limper 2

0
Limper 2 - SĐK VN-9598-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Limper 2 Viên nén bao phim - Glimepiride

Rabirol 10

0
Rabirol 10 - SĐK VN-11305-10 - Thuốc khác. Rabirol 10 Viên bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium

Gastrozole 20

0
Gastrozole 20 - SĐK VN-5274-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastrozole 20 Viên bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium

Rabirol 20

0
Rabirol 20 - SĐK VN-5165-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabirol 20 Viên nén bao tan trong ruột 20mg Rabeprazole - Rabeprazole Sodium

Sastan 25

0
Sastan 25 - SĐK VN-9599-10 - Thuốc tim mạch. Sastan 25 Viên nén bao phim - Losartan Kali

Acenor 10

0
Acenor 10 - SĐK VN-4704-07 - Thuốc tim mạch. Acenor 10 Viên nén bao phim - Quinapril hydrochloride

Sastan 50

0
Sastan 50 - SĐK VN-10156-10 - Thuốc tim mạch. Sastan 50 Viên nén bao phim - Losartan potassium

Amip 10

0
Amip 10 - SĐK VN-10023-10 - Thuốc tim mạch. Amip 10 Viên nén - Amlodipine