Danh sách

Meglucon Hexal 850

0
Meglucon Hexal 850 - SĐK VN-8394-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meglucon Hexal 850 Viên nén bao phim - Metformin

Glimepirid 1A

0
Glimepirid 1A - SĐK VN-9689-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 1A Viên nén - Glimepiride

Glihexal

0
Glihexal - SĐK VN-8622-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glihexal Viên nén - Glibenclamide

Clomhexal 50

0
Clomhexal 50 - SĐK VN-8169-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clomhexal 50 Viên nén - Clomiphene

Metformin 1A

0
Metformin 1A - SĐK VN-10294-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 1A Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Metformin 1A

0
Metformin 1A - SĐK VN-10295-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 1A Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Metformin 1A

0
Metformin 1A - SĐK VN-10296-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 1A Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Glimepirid 1A

0
Glimepirid 1A - SĐK VN-11093-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 1A Viên nén - Glimepiride

Bicalutamide FCT 50mg

0
Bicalutamide FCT 50mg - SĐK VN-21324-18 - Thuốc khác. Bicalutamide FCT 50mg Viên nén bao phim - Bicalutamid 50mg

Pirorheum 20 Tabs

0
Pirorheum 20 Tabs - SĐK VN-9252-09 - Thuốc khác. Pirorheum 20 Tabs Viên nén -