Danh sách

Jamelo

0
Jamelo - SĐK VN-0218-06 - Khoáng chất và Vitamin. Jamelo Viên nang-250mg - Cefaclor

Fonxadin injection 1g

0
Fonxadin injection 1g - SĐK VN-0823-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fonxadin injection 1g Bột pha tiêm-1g Cefotaxime - Cefotaxime sodium

Newclagen

0
Newclagen - SĐK VN-3873-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Newclagen Viên nén - Gliclazide

Padib Tab.

0
Padib Tab. - SĐK VN-7322-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Padib Tab. Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Ofnel Tab.

0
Ofnel Tab. - SĐK VN-6776-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ofnel Tab. Viên nén - Gliclazide

Agenva-k

0
Agenva-k - SĐK VN-5921-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Agenva-k Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Healskin

0
Healskin - SĐK VN-7791-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Healskin Kem - Betamethasone Dipropionate, Clotrimazole, Gentamycin sulfate

Gobak

0
Gobak - SĐK VN-7800-09 - Thuốc khác. Gobak Viên bao phim - Ginkgo biloba leaf extract

Enorase Tab.

0
Enorase Tab. - SĐK VN-7797-09 - Thuốc khác. Enorase Tab. Viên nén bao phim tan trong ruột - Pancreatin; Simethicon

Enzitab

0
Enzitab - SĐK VN-7798-09 - Thuốc khác. Enzitab Viên nén - Lysozym chloride