Danh sách

Jeitin

0
Jeitin - SĐK VN-21226-18 - Khoáng chất và Vitamin. Jeitin Bột pha tiêm - Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g

Fullgram injection 300mg/2ml

0
Fullgram injection 300mg/2ml - SĐK VN-21391-18 - Khoáng chất và Vitamin. Fullgram injection 300mg/2ml Dung dịch tiêm - Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 300 mg

Draxil

0
Draxil - SĐK VN-5612-01 - Khoáng chất và Vitamin. Draxil Viên nang - Cefadroxil

Cofucef INJ

0
Cofucef INJ - SĐK VN-8404-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cofucef INJ Thuốc bột pha tiêm - Cefuroxime

Cefolatam

0
Cefolatam - SĐK VN-5452-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefolatam Bột thuốc pha tiêm - Cefoperazone natri, Sulbactam natri

Cefolatam Inj

0
Cefolatam Inj - SĐK VN-9109-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefolatam Inj Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone

Cofucef

0
Cofucef - SĐK VN-5453-10 - Thuốc khác. Cofucef Bột pha tiêm - Cefuroxim sodium

Tritin

0
Tritin - SĐK VN-8814-09 - Thuốc khác. Tritin Viên nén -

Geworin

0
Geworin - SĐK VN-12524-11 - Thuốc khác. Geworin Viên nén - Acetaminophen; Isopropylantipyrine; Anhydrous caffeine

Exirol

0
Exirol - SĐK VN-13199-11 - Thuốc khác. Exirol Dung dịch tiêm truyền - Acid Tranexamic