Danh sách

Metformin 850mg

0
Metformin 850mg - SĐK VN-5320-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 850mg Viên nén bao phim - Metformin

Clerix 40mg

0
Clerix 40mg - SĐK VN-5318-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clerix 40mg Bột pha tiêm 40mg Methylprednisol - Methylprednisolone sodium succinate

Methylprednisolone 40mg

0
Methylprednisolone 40mg - SĐK VN-7524-09 - Thuốc khác. Methylprednisolone 40mg Bột pha tiêm - Methylprednisolone natri succinate

Raniprotect 300mg

0
Raniprotect 300mg - SĐK VN-5324-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Raniprotect 300mg Viên nén bao phim 300mg Ranitidine - Ranitidine Hydrochloride

Raniprotect 150mg

0
Raniprotect 150mg - SĐK VN-5323-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Raniprotect 150mg Viên nén bao phim 150mg Ranitidine - Ranitidine Hydrochloride

Gastroprotect 400mg

0
Gastroprotect 400mg - SĐK VN-8028-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastroprotect 400mg Viên nén bao phim - Cimetidine

Rodanis

0
Rodanis - SĐK VN-5951-08 - Thuốc lợi tiểu. Rodanis Dung dịch tiêm - Furosemide

Furosemide 20mg/2ml

0
Furosemide 20mg/2ml - SĐK VN-5319-08 - Thuốc lợi tiểu. Furosemide 20mg/2ml Dung dịch tiêm - Furosemide

Methyldopa 250mg

0
Methyldopa 250mg - SĐK VN-5321-08 - Thuốc tim mạch. Methyldopa 250mg Viên bao phim - Methyldopa L-Form sesquihydrate

Bethyltax

0
Bethyltax - SĐK VN-7523-09 - Thuốc tim mạch. Bethyltax Viên nén bao phim - Methyldopa L-Form sesquihydrate