Danh sách

Tensicor 40mg

0
Tensicor 40mg - SĐK VN-20291-17 - Thuốc tim mạch. Tensicor 40mg Viên nén - Telmisartan 40mg

Tensicor 80mg

0
Tensicor 80mg - SĐK VN-20292-17 - Thuốc tim mạch. Tensicor 80mg Viên nén - Telmisartan 80mg