Danh sách

Scanlux 300mg/ml

0
Scanlux 300mg/ml - SĐK VN-7576-09 - Thuốc dùng chẩn đoán. Scanlux 300mg/ml Dung dịch tiêm - Iopamidol

Scanlux 370mg/ml

0
Scanlux 370mg/ml - SĐK VN-7577-09 - Thuốc dùng chẩn đoán. Scanlux 370mg/ml Dung dịch tiêm - Iopamidol