Danh sách

Dépakine 200mg/ml

0
Dépakine 200mg/ml - SĐK VN-11313-10 - Thuốc hướng tâm thần. Dépakine 200mg/ml Dung dịch uống - Natri Valproate

Depakine 200mg

0
Depakine 200mg - SĐK VN-21128-18 - Thuốc hướng tâm thần. Depakine 200mg Viên nén kháng acid dạ dày - Natri valproat 200mg

Depakote 500mg

0
Depakote 500mg - SĐK VN3-103-18 - Thuốc hướng tâm thần. Depakote 500mg Viên nén kháng acid dạ dày - Valproic acid(dưới dạng Valproate semisodium (natri divalproex) 538,200mg) 500mg
Thuốc Paracetamol Choay - SĐK

Paracetamol Choay

0
Paracetamol Choay - SĐK - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol Choay Viên nén - Paracetamol 500mg