Danh sách

Tioflex

0
Tioflex - SĐK VN-17886-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tioflex Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Thiocolchicosid 4mg/2ml

Terbisil Tablet

0
Terbisil Tablet - SĐK VN-14091-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbisil Tablet Viên nén - Terbinafine

Terbisil Tablet

0
Terbisil Tablet - SĐK VN-14091-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbisil Tablet Viên nén - Terbinafine
Thuốc Nazoster 0

Nazoster 0,05% Nasal Spray

0
Nazoster 0,05% Nasal Spray - SĐK VN-14090-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Nazoster 0,05% Nasal Spray Thuốc xịt mũi - Mometasone furoate

Codermo 0,1% Lotion

0
Codermo 0,1% Lotion - SĐK VN-22307-19 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Codermo 0,1% Lotion Lotion - Mỗi 30ml lotion chứa Mometason furoat 27mg
Thuốc Nazoster 0

Nazoster 0,05% Nasal Spray

0
Nazoster 0,05% Nasal Spray - SĐK VN-14090-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Nazoster 0,05% Nasal Spray Hỗn dịch xịt mũi - Mometasone furoate

Trentilin Ampoule

0
Trentilin Ampoule - SĐK VN-14092-11 - Thuốc tác dụng đối với máu. Trentilin Ampoule Dung dịch tiêm truyền - Pentoxifylline

Trentilin Ampoule

0
Trentilin Ampoule - SĐK VN-14092-11 - Thuốc tác dụng đối với máu. Trentilin Ampoule Dung dịch tiêm truyền - Pentoxifylline

Santafer

0
Santafer - SĐK VN-15773-12 - Thuốc tác dụng đối với máu. Santafer siro - Sắt III Hydroxide Polymaltose complex

Picentab

0
Picentab - SĐK VN-5236-08 - Thuốc hướng tâm thần. Picentab Viên nén bao phim - Piracetam