Danh sách

Taflotan

0
Taflotan - SĐK VN2-209-13 - Thuốc khác. Taflotan Dung dịch nhỏ mắt - Tafluprost 0,015mg/ml

Kary Uni Ophthalmic Suspension

0
Kary Uni Ophthalmic Suspension - SĐK VN-9372-09 - Thuốc khác. Kary Uni Ophthalmic Suspension Hỗn dịch nhỏ mắt -

Daigaku

0
Daigaku - SĐK VN-8883-09 - Thuốc khác. Daigaku Dung dịch nhỏ mắt -

Oflovid ophthalmic ointment 3,5g

0
Oflovid ophthalmic ointment 3,5g - SĐK VN-7851-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oflovid ophthalmic ointment 3,5g Thuốc mỡ tra mắt - Ofloxacin

Oflovid ophthalmic solution 5ml

0
Oflovid ophthalmic solution 5ml - SĐK VN-8049-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oflovid ophthalmic solution 5ml Dung dịch nhỏ mắt - Ofloxacin

Mydrin P

0
Mydrin P - SĐK VN-8048-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mydrin P Dung dịch nhỏ mắt - Tropicamide, Phenylephrine

Kary Uni Ophthalmic Suspension

0
Kary Uni Ophthalmic Suspension - SĐK VN-8047-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Kary Uni Ophthalmic Suspension Hỗn dịch nhỏ mắt - Pirenoxine

Flumetholon 0,1

0
Flumetholon 0,1 - SĐK VN-7738-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Flumetholon 0,1 Hỗn dịch nhỏ mắt - Fluorometholone

Flumetholon 0,02

0
Flumetholon 0,02 - SĐK VN-7737-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Flumetholon 0,02 Hỗn dịch nhỏ mắt - Fluorometholone

Daigaku

0
Daigaku - SĐK VN-8046-03 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Daigaku Dung dịch nhỏ mắt - Naphazoline, Chlorpheniramine