Danh sách

Sanlein 0.3

0
Sanlein 0.3 - SĐK VN-19343-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sanlein 0.3 Dung dịch nhỏ mắt - Natri hyaluronat15mg/ml

Sanlein Mini 0.1

0
Sanlein Mini 0.1 - SĐK VN-19738-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sanlein Mini 0.1 Dung dịch nhỏ mắt - Natri hyaluronat 0,4mg/0,4ml

Sanlein Mini 0.3

0
Sanlein Mini 0.3 - SĐK VN-19739-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sanlein Mini 0.3 Dung dịch nhỏ mắt - Natri hyaluronat 1,2mg/0,4ml

Cravit

0
Cravit - SĐK VN-19340-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cravit Dung dịch nhỏ mắt - Levofloxacin hydrat 25mg/5ml

Cravit 1.5%

0
Cravit 1.5% - SĐK VN-20214-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Cravit 1.5% Dung dịch nhỏ mắt - Levofloxacin hydrat 15mg/ml
Thuốc Oflovid - SĐK VN-5622-10

Oflovid

0
Oflovid - SĐK VN-19341-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oflovid Dung dịch nhỏ mắt - Ofloxacin 15mg/5ml
Thuốc Daigaku - SĐK VN-19737-16

Daigaku

0
Daigaku - SĐK VN-19737-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Daigaku Dung dịch nhỏ mắt - Lọ 15ml chứa Naphazolin hydroclorid 0,3mg; Clorpheniramin maleat 1,5mg; Kẽm sulfat hydrat 15mg; Acid ép-si-lon aminocaproic 150mg
Thuốc Diquas - SĐK VN-21445-18

Diquas

0
Diquas - SĐK VN-21445-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Diquas Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 1ml dung dịch chứa Natri diquafosol 30mg
Thuốc Kary Uni - SĐK VN-21338-18

Kary Uni

0
Kary Uni - SĐK VN-21338-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Kary Uni Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi lọ 5ml hỗn dịch chứa Pirenoxin 0,25mg
Thuốc Sancoba - SĐK VN-19342-15

Sancoba

0
Sancoba - SĐK VN-19342-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sancoba Dung dịch nhỏ mắt - Cyanocobalamin (vitamin B12) 1mg/5ml