Danh sách

Taflotan

0
Taflotan - SĐK VN-20088-16 - Thuốc khác. Taflotan Dung dịch nhỏ mắt - Tafluprost 0,015mg/ml

Mydrin-P

0
Mydrin-P - SĐK VN-21339-18 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Mydrin-P Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 10ml dung dịch chứa Tropicamide 50mg; Phenylephrin hydroclorid 50mg