Danh sách

Nebibio

0
Nebibio - SĐK VN-20215-16 - Thuốc tim mạch. Nebibio Viên nén - Nebivolol (dưới dạng Nebivolol hydrochloride 5,858mg) 5,0mg

Rozatin-10

0
Rozatin-10 - SĐK VN-22468-19 - Thuốc tim mạch. Rozatin-10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10 mg

Aze-Air

0
Aze-Air - SĐK VN-20625-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aze-Air Thuốc xịt mũi - Azelastine hydrocloride 10mg/10ml

Bio-Cerin Capsules

0
Bio-Cerin Capsules - SĐK VN-22268-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bio-Cerin Capsules Viên nang cứng - Diacerein 50 mg