Danh sách

Ultravist 300

0
Ultravist 300 - SĐK VN-6026-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultravist 300 Dung dịch tiêm truyền - Iopromide

Ultravist 370

0
Ultravist 370 - SĐK VN-6027-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultravist 370 Dung dịch tiêm truyền - Iopromide

Magnevist

0
Magnevist - SĐK VN-6025-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Magnevist Dung dịch tiêm - Dimeglumin Gadopentetate

Magnevist

0
Magnevist - SĐK VN-3230-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Magnevist Dung dịch tiêm - Acid Gadopentetic, Dimeglumine

Ultravist 300

0
Ultravist 300 - SĐK VN-3231-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultravist 300 Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền - Iopromide

Ultravist 370

0
Ultravist 370 - SĐK VN-3232-07 - Thuốc dùng chẩn đoán. Ultravist 370 Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền - Iopromide

Fludara

0
Fludara - SĐK VN-1531-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludara Viên nén bao phim-10mg - Fludarabine phosphate