Danh sách

Scoprae Tablet

0
Scoprae Tablet - SĐK VN-19740-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Scoprae Tablet Viên nén bao phim - Rebamipid 100mg

S-Cort Tablet

0
S-Cort Tablet - SĐK VN-19864-16 - Thuốc đường tiêu hóa. S-Cort Tablet Viên nén bao phim - Rebamipid 100mg

Aluantine Tablet

0
Aluantine Tablet - SĐK VN-21118-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Aluantine Tablet Viên nén - Almagate 500

Anzela Cream

0
Anzela Cream - SĐK VN-20454-17 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Anzela Cream Kem bôi da - Azelaic acid 2000mg/10g

Hwadox Inj

0
Hwadox Inj - SĐK VN-14190-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hwadox Inj Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride

Hwadox Inj

0
Hwadox Inj - SĐK VN-14190-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hwadox Inj Bột pha tiêm - Cefepime Hydrochloride

Empixil Inj

0
Empixil Inj - SĐK VN-14189-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Empixil Inj Bột pha tiêm - Cefepim HCl

Empixil Inj

0
Empixil Inj - SĐK VN-14189-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Empixil Inj Bột pha tiêm - Cefepim HCl

Clorme Inj

0
Clorme Inj - SĐK VN-14188-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clorme Inj Bột pha tiêm - Ceftizoxime natri

Clorme Inj

0
Clorme Inj - SĐK VN-14188-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clorme Inj Bột pha tiêm - Ceftizoxime natri