Danh sách

Lozym

0
Lozym - SĐK VN-16904-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lozym Viên nén - Lysozyme chloride 90mg

Diraxib capsule

0
Diraxib capsule - SĐK VN-16928-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diraxib capsule Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Gadunus

0
Gadunus - SĐK VN-17781-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gadunus Dung dịch tiêm - Natri hyaluronat 20mg/2ml

Epriona Cap

0
Epriona Cap - SĐK VN-19217-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Epriona Cap Viên nang cứng - Diacerhein 50mg

Metipred Tablet

0
Metipred Tablet - SĐK VN-21120-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Metipred Tablet Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Eldine capsule

0
Eldine capsule - SĐK VN-22267-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Eldine capsule Viên nang cứng - Etodolac 200mg