Danh sách

Natazym

0
Natazym - SĐK VN-5090-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Natazym Viên nén - Lysozyme Chloride

Lozym tab

0
Lozym tab - SĐK VN-5089-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lozym tab Viên nén - Lysozyme Chloride

Shunorac capsule

0
Shunorac capsule - SĐK VN-13188-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Shunorac capsule Viên nang - Etodolac
Thuốc Hiaflect injection - SĐK VN-15867-12

Hiaflect injection

0
Hiaflect injection - SĐK VN-15867-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hiaflect injection Dung dịch tiêm - Sodium hyaluronate